Webinar – 2024-05-15 – WiZIT Data Governance – få kontrollen över er datalagring.


Fokus på personuppgifter eller annan känslig information.

Känslig information kan ligga felaktigt lokaliserad, vara oskyddad och därmed utsatt för cyberhot. WiZIT möjliggör bättre kontroll och säkerhet gällande lagrad information.

WiZIT är ett verktyg med flera funktioner; söka känslig information, söka specifika typer av uppgifter samt skydd av information (anonymisering, maskning, kryptering). WiZIT hjälper er att ha kontroll på information

Hans Meijer från Avident-IT presenterar verktyget WiZIT.

  • Intro
  • Stöd vid registerutdrag.
   • En begäran av registerutdrag kan innebära många timmars arbete. WiZIT kan korta ner den tiden avsevärt genom att automatiskt sökning av den berörda individens personuppgifter.
  • Analys av lagringsmiljö vid misstänkt dataintrång.
   • Det finns tillfällen när särskild information ska ges till den registrerade, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (personuppgiftsincident).  WiZIT kan snabbt sammanställa rapporter över vilka personuppgifter som berörs av incidenten.
  • Statistik och rapporter.
   • WiZIT skapar rapporter som presenterar var informationen är lokaliserad (system, avdelning, sökväg etc.) och dess känslighetsgrad. Rapporterna kan anpassas efter behov och ge en mycket god översikt över datalagring och datahantering inom organisationen. Via grafisk presentation av statistik kan informationsansvariga få överblick över trender gällande datalagring, exempelvis om känslig information lagrats felaktigt och åtgärder över tid.
  • Frågor

 

Tid

onsdagen den 15:e maj 15:00

Plats

Digitalt

Kostnad Webinariet är kostnadsfritt.

Fler aktiviteter