Webinar 2024-05-08 Svensk e-legitimation för kommuner

Under webinariet kommer du få en aktuell bild över området e-legitimering och e-tjänstelegitimering. Vi kommer ta upp vilka krav och behov en kommun står inför då allt fler e-tjänster ställer krav på godkända e-legitimationer. Vi reder ut olika tillitsnivåer, vilka behov och krav en kommun behöver förhålla sig till. Vi diskuterar olika vägval och möjligheter som finns.

Pointsharp berättar om sin Digg godkända e-legitimationslösning och hur den svarar upp till de krav och behov som många kommuner står inför. Vi kommer få höra flera användarexempel från kommuner som idag använder tjänsten.

Agenda

 • Behovet och kraven på en e-tjänstelegitimation för en kommun?
 • Tillitsnivåer
 • Vägval och möjligheter
 • Vad löser en e-tjänstelegitimation för behov?
 • Kundexempel
  • Vad fanns det för behov?
  • Användningsfall
  • Värdet för organisationen?
 • Vad krävs för att komma igång?
 • Frågor?

 

 

 

Tid

Onsdag den 8:e maj 2024. 10:00 - 10:45

Plats

Digitalt

Kostnad Webinariet är kostnadsfritt

Fler aktiviteter