Webinar – 2024-05-07 – Digitala nationella prov och IdP-proxy

Lyssna in på ett webinar om Digitala Nationella prov med Certezza och FortifiedID

 

Införandet av digitala nationella prov pågår och under våren finns möjlighet att testa ett provgenomförande inför starten i höst. Det är av stor vikt att alla kommuner och privata huvudmän bottnar vilken lösning de ska välja för att ansluta mot Skolverkets provtjänst och för att identifiera sin skolpersonal.

Under webinariet går vi igenom vilka olika vägar fram som finns och vilka krav som ställs på såväl e-legitimation som IdP. De som idag använder IdP från till exempel Google eller Microsoft kan ha svårt att möta dessa krav och därför har vi tagit med oss FortifiedID som berättar om deras IdP-lösning och hur den kan användas som proxylösning vid anslutning mot Skolverket.

 

Agenda:

Bakgrund Digitala nationella prov (DNP)

 • Översiktlig tidsplan DNP
 • Förutsättningar DNP
 • Autentisering
 • Tillitsnivå 2 för lärare
 • EPPN
 • Behovet av provisionering
 • Inloggningstjänst (IdP)
 • Krav på IdP
 • Signalering av tillitsnivå
 • Behov av IdP-proxy?

FortifiedID delar med sig av sina erfarenheter:

 • Olika IdP-scenarior
 • Lokal IdP
 • Lokal proxy IdP
 • IdP som tjänst
 • Proxy IdP som tjänst
 • Kravbilden på en IdP i olika federationer
Tid

7:e maj 2024 klockan 10:00 - 11:00

Plats

Digitalt

Kostnad Webinariet är kostnadsfritt

Fler aktiviteter