Hur krigsplacerar man en kommun?

Under detta webinar berättar Certezzas Michael Forsman om totalförsvarsplanering utifrån en kommuns perspektiv. Michael arbetar med stora och folkrika kommuner i våra storstäder men också med mindre kommuner i glesbebyggda regioner – och ger sina generella funderingar, råd och slutsatser om krigsorganisationsarbetet.

Agenda:

 • Varför krigsorganisera nu?
 • Var börjar man?
 • Hur bestämmer man omfattning?
 • Hur hänger krisberedskap och krigsorganisation ihop?
 • Var slutar man?
 • Frågor

Bakgrund:

Som en del i arbetet med att bygga upp ett totalförsvar ska bevakningsansvariga myndigheter, regioner och kommuner skapa en krigsorganisation och bemanna den. Att skapa en fungerande krigsorganisation bidrar till att samhället fungerar vid höjd beredskap och värnar målet för det civila försvaret. Bland de mål som ställs upp  ingår:

 • Värna civilbefolkningen
 • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
 • Stödja Försvarsmakten i händelse av krig eller angrepp

Kommuners arbete med civilt försvar regleras i den överenskommelse som SKR tecknat med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Överenskommelsen reglerar ersättning, uppgifter och stöd med utgångspunkt i de uppgifter som anges i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Prioriterade områden i överenskommelsen är

 • Kompetenshöjning gällande totalförsvar
 • Säkerhetsskydd
 • Krigsorganisation och krigsplacering av personal

Jonny Boberg delägare Certezza agerar moderator.

Tid

25:e februari 2021 15:00 - 15:45

Plats

Via zoom länk som skickas i god tid innan webinariet.

Kostnad Eventet är kostnadsfritt. Vi bjuder på insikter och kunskap! Anmälan

Anmälningsformulär - Digitalt Event

  Du kan läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Fler aktiviteter