2024-09-04 – Lunch & Learn – Identitetsintygsutfärdare (IdP) som tjänst

Träffa Certezza, Complior och Fortified ID på en kompetensboost över en lunch där vi redogör för hur svenska organisationer behöver kunna hantera digitala identiteter på ett smidigt och säkert sätt.

Certezza tillhandahåller expertkompetens inom IdP-lösningar, livscykelhantering och PKI-integrationer för att säkerställa säker och pålitlig identitetshantering. Vi erbjuder även kryptografiska hårdvarumoduler (HSM) och PKI-konsultation för on-premise lösningar. Utöver teknisk expertis ger vi juridisk vägledning och stöd vid konsekvensbedömningar, regelefterlevnad inom säkerhetsskydd, NIS2, eIDAS och GDPR.

Compliors IdP-tjänst erbjuder en säker och pålitlig lösning för identitetshantering, baserad på vår gedigna erfarenhet av säker drift och hantering av krypteringsnycklar. Tjänsten är utformad för att ge förbättrad tillitsnivå och stödjer alla av Digg godkända e-legitimationer, vilket gör den mer robust än traditionella IdP-lösningar.

Fortified ID utvecklar moderna produkter för stark autentisering och identitetshantering som är anpassade för den nya kravbilden som våra kunder idag ställs inför.

Tillsammans möjliggör vi säkra och pålitliga IdP-tjänster som uppfyller kundernas specifika behov och krav.

Begränsat antal platser, anmäl dig för att säkra din plats!

                     
Tid

Kl 11-13

Plats

Kornhamnstorg 61, Stockholm

Kostnad Kostnadsfritt (skriv N/A under faktureringsuppgifter i anmälningsformuläret)

Fler aktiviteter