åäö i se-domäner

2003-10-14

Från och med 21 oktober är det möjligt registrera se-domäner med tecknen å, ä, ö, ü och é som ett komplement till dagens klassiska domännamn med a-z, 0-9 och bindestreck.

Efter år av utredande och argumentationer för olika tekniker för att hantera nationella tecken föll valet på en teknik där man kodar om nationella tecken med så kallad ACE-kodning (ASCII Compatible Encoding). DNS hanterar fortfarande bara tecknen a-z, 0-9 och bindestreck men de nya domännamnen kodas om så att de passar in i det nuvarande systemet. Principen är att ge domännamn med nationella tecken ett prefix (xn--) för att signalera att det inte är ett klassiskt domännamn och sedan en kodning av de nationella tecknen.

Några av de RFC’er som ligger till grund för teknikvalet är följande:

  • RFC3454 Preparation of Internationalized Strings (“stringprep”), dec 2002
  • RFC3490 Internationalizing Domain Names in Applications (IDNA), mars 2003
  • RFC3491 Nameprep: A Stringprep Profile for IDN, mars 2003
  • RFC3492 Punycode: A Bootstring encoding of Unicode for IDNA, mars 2003

Domännamn som innehåller nationella tecken måste konverteras innan zone-filen adderas till DNS-servern. Exempelvis domänen räksmörgås.se konverteras till xn--rksmrgs-5wao1o.se. Prefixet xn-- visar att det handlar ett domännamn med nationella tecken. Det följs sedan av de tecken som inte berörs och på slutet en kodning för de nationella tecknen samt en markör om var i namnet de hör hemma. Hjälpmedel för konvertering finns på http://www.nic.se/teknik/idnconvert.shtml.

Teknikvalet innebär att de DNS-servers som används som resolver inte påverkas av teknikvalet. De klienter som ställer DNS-frågor måste dock klara av att konvertera DNS-namn med nationella tecken enligt principen ovan. Exempelvis måste web-läsaren där man anger www.räksmörgås.se konvertera namnet till www.xn--rksmrgs-5wao1o.se innan DNS-frågan ställs. Detta ställer alltså krav på att alla programvaror som ställer DNS-frågor måste anpassas för att kunna använda nationella tecken i domännamnet.

I skrivande stund har web-läsarna Netscape 7.1 och Mozilla 1.4 stöd för nationella tecken. Verisign har utvecklat en plugin till web-läsaren Internet Explorer. 5.0, 5.5 och 6.0 för att hantera nationella tecken. Nästa steg är att förse mailprogramvaror såsom Exchange, FirstClass, GroupWise, Notes med flera med stöd för internationella tecken.

Med vetskap om den tröghet som finns vad gäller uppdateringar, oavsett om det är allvarliga säkerhetsuppdateringar eller skönhetsrättningar, så kommer processen för införande av nationella tecken i domännamn att ta längre tid än vad man låter påskina från leverantörer och media. De som tänker sig att använda domännamn med nationella tecken skall självfallet behålla de traditionella domännamnen för en överskådlig tid framöver.

© 2003 Thomas Nilsson, Certezza AB